Kort efter Wilma fyldte 2år, blev hun ført på fuldbrugsprøve i Tyskland. Wilma opnåede en 1. præmie med 20 timers schweiss og bringelsrapportering