Diplom for Egnethedsprøven for Registrerede Schweisshundeførere.