Odin blev den 11. maj 2012 ført på Schweissregstrets Egnethedsprøve for registrerede Schweisshundeførere. Odin fik 1. præmie på remarbejde og bestod hetzen ( på hetzen kan man opnå bedømmelsen bestået eller ikke bestået og remarbejdet er bestået med mindst en 3. præmie. Dette er en prøve af stor sværhedsgrad.)