Betty på kokkejagt, januar 2014.
Foto Kim Henriksen.