Hvor der er vilje, er der vej.
Betty på kokkejagt, januar 2014.
Foto Kim Henriksen