Betty træner bringsels rapportering.
Her henter Betty bringslet, som ligger på dyret.
Det er vigtigt at starte sådan, så lærer hunden, at den først må tage bringslet, når den er ved dyret.