Den 14. oktober 2017 blev Leah ført i Tyskland på dine gode prøve HZP. Leah bestod prøven med et godt resultat.