Fra racedysten 2015, som ruhåren vandt. Foto Jette Veggerby